skip to Main Content
7karakteristieken_circulaire_economie

OPnieuw! focust zich op de menselijke, de materiaal en de financiële kant.

Mensen zijn de basis voor de infrastructuur van OPnieuw!. Met mensen kan OPnieuw! bijdragen aan een circulaire economie. Deze circulaire economie houdt niet op bij enkel meubilair, OPnieuw! geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Een voorbeeld hiervan is iemand die langdurig werkloos is vanwege leeftijd. Re-integratie is een welbekend probleem en vandaar dat wij werkgelegenheid willen creëren voor deze mensen. OPnieuw! heeft nauw contact met UWV voor re-integratie plannen.

Levensduurverlenging met OPnieuw!

Met de focus op materiaal vervult OPnieuw! de rol van inzamelaar en upgrader. Dit betekent dat OPnieuw! producten inzamelt, deze opslaat en voorraden beheert. Als upgrader, onderhoudt en repareert OPnieuw! het meubilair. OPnieuw! heeft de ambitie de levensduur van bureaustoelen te verlengen tot 20 jaar. Dit betekent concreet dat kantoormeubilair na een 1e gebruiksperiode worden opgeknapt om nog een keer gebruikt te kunnen worden.

Circulaire partner

Als klant heeft u in OPnieuw! een ideale circulaire partner, wij leveren de beste circulaire oplossingen met de minste milieu-impact en de langste levensduur en maximaal waarde-behoud, dit alles met een focus op mens, materiaal, maatschappij en financiën.

OPnieuw! Ambities

De doelstelling is om met OPnieuw! een gezond bedrijf te creëren, waarin sociaal en ecologisch de boventoon voeren. OPnieuw! zoekt een evenwicht tussen ecologische, sociale en financiële winst.

levensduur_kantoormeubilair_verlengen
Ciculaire-producten

Ecologische ambities:

OPnieuw! heeft 0% afval als doel. Door onze circulaire oplossingen zorgen we er op verschillende manieren voor dat afval wordt vermeden. We hergebruiken alles.
OPnieuw! wil binnen nu en vijf jaar energieneutraal zijn. Dit door het gebruiken van zonne- en windenergie.

Sociale ambities:

OPnieuw! wil een Social Return on Investment rate van 5% of hoger bereiken.
OPnieuw! wil als geregistreerd leerbedrijf jaarlijks meerdere werkervaringsplekken aan worden geboden op vele verschillende afdelingen. Op deze manier geven wij toetreders tot de arbeidsmarkt de kans zich te ontplooien en zich te manifesteren in de arbeidsmarkt.
Back To Top
×Close search
Zoeken