Content voor Ingelogde Gebruikers
Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen volledig hergebruikt. In tegenstelling tot een lineaire economie worden gebruikte materialen, vaak afval genoemd, ingezet als grondstoffen voor nieuwe producten.

Showrooms in Buitenpost, Hillegom en Eindhoven
Een toekomst voor unieke talenten
Partner voor circulaire projecten

Heb je een vraag? Wellicht vind je het antwoord bij veelgestelde vragen.

Het belang van een circulaire economie

Een circulaire economie, dat is waar we naartoe streven. Maar waarom? De grootste reden is het komende tekort aan grondstoffen. De bevolkingsgroei stijgt enorm, terwijl de grondstoffen in een hoog tempo opraken. Hier moet dus wat aan gedaan worden. Omdat er in de toekomst een tekort zal zijn aan grondstoffen is het belangrijk om meer te gaan hergebruiken. Naast het tekort aan grondstoffen, wordt onze wereld vervuild en wordt de vuilnisbelt steeds groter. Daarom is een economie zonder afval belangrijk. Ook aanhoudende klimaatveranderingen zijn de uitdagingen die aanzetten tot een circulaire economie.

1 Hoofdfoto van afvalstroom naar Product

OPNIEUW! als circulaire onderneming

Wij vinden bijdragen aan een schonere wereld belangrijk. Voor de producten die wij ontwikkelen boren wij daarom geen nieuwe grondstoffen aan. De producten die wij zelf ontwikkelen en produceren worden gemaakt van hergebruikte materialen. Hierdoor is ieder product uniek met een eigen verhaal. Zo vermaken wij oude petflessen tot akoestische oplossingen, oude treinonderdelen tot tafels en banken, oude rugkappen tot lampen, en dit zijn nog maar enkele voorbeelden. Afval resulteert hierbij tot nieuw circulair meubilair! 

Daarnaast verzamelen wij (kantoor)meubilair dat we vervolgens upgraden en als nieuw weer aanbieden. We verlengen de levensduur van meubels door ze opnieuw te stofferen en te repareren. Ook heb je de mogelijkheid om kantoormeubilair te huren, als je bijvoorbeeld tijdelijk kantoormeubilair nodig hebt tijdens een verhuizing.

Tot slot bieden we je de optie om je kantoor in te richten met meubels waarvoor je per gebruik betaalt.  

Het concept van OPNIEUW! is gebaseerd op het 10R-model van circulariteit. Daarnaast is OPNIEUW! lid van Circulair Friesland. De leden zetten zich in voor samenwerking op één aarde. Hierbij ligt de focus op de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN en de 7 kenmerken van de circulaire economie van duurzame denktank Metabolic.

10R-model van circulariteit

In het 10R-model van circulariteit wordt duidelijk gemaakt waar OPNIEUW! waarde toevoegt in de verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie.

In een circulaire economie minimaliseren we grondstofgebruik (reduce), maximaliseren we hergebruik van producten en onderdelen (reuse) en hergebruiken we zoveel mogelijk grondstoffen (recycle).

Naast nieuw circulair meubilair, biedt OPNIEUW! ook refurbished meubilair. Refurbishen is een onderdeel van een circulaire economie, waarbij een oud product een nieuw leven krijgt. Lees hier meer over refurbishen.

Sustainable Development Goals (SDG) van de VN

De kern van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De agenda van de VN bestaat in totaal uit 17 doelen. OPNIEUW! focust zich op doel 8 en doel 12.

Doel 8 gaat over waardig werk en economische groei, wat betekent dat iedereen die wil werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken onder goede werkomstandigheden. Bij OPNIEUW! krijgen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een toekomst en daarmee dragen wij bij aan waardig werk en economische groei.

Doel 12 gaat over verantwoorde consumptie en productie, waarbij het produceren van goederen efficiënter en schoner moet; meer produceren met minder. OPNIEUW! verkoopt en verhuurt alleen circulaire producten en draagt daarmee bij dit doel.

De 7 kenmerken van een circulaire economie van duurzame denktank Metabolic

Waarom zou ik circulair meubilair aanschaffen?

We moeten af van de lineaire gedachtestroom, waarbij we oude producten vervangen voor nieuwe producten. Het is belangrijk om een circulaire gedachtestroom aan te nemen, waarbij we oude producten omzetten in nieuwe circulaire producten. Hieronder worden een aantal voordelen genoemd waarom je beter voor circulair kunt kiezen!

Reductie van afvalstromen

In de EU wordt elk jaar meer dan 10 miljoen ton meubilair weggegooid en het merendeel hiervan wordt verbrand (European Environment Bureau). Door circulair te kopen worden materialen hergebruikt en wordt er minder weggegooid.

Besparing op nieuwe grondstoffen

Door circulair meubilair aan te schaffen draag je bij aan het sluiten van de kringloop. Een sluitende kringloop houdt in dat de grondstoffen het systeem niet meer verlaten. De grondstoffen worden steeds opnieuw ingezet, waardoor producten meerdere levenscyclussen hebben. Door hergebruik van materialen bespaar je op nieuwe grondstoffen, waardoor deze niet worden uitgeput.

Ecologische winst door besparing op energie en Co2

Door circulaire producten aan te schaffen, draag je bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Je helpt de klimaatveranderingen tegen te gaan door jouw ecologische voetafdruk te verkleinen.

Maximale levensduur

Onze circulaire producten zijn zo gemaakt dat onderdelen makkelijk te vervangen en/ of te repareren zijn. Hierdoor kan ook het circulaire meubilair weer hergebruikt worden. Dit vergemakkelijkt het circulaire proces.

Genoeg voordelen om samen met ons op weg te gaan naar een circulaire economie met 0% afval!

Onze doelen

0% afval: door onze circulaire oplossingen zorgen we er op verschillende manieren voor dat afval wordt vermeden. We hergebruiken alles.
Binnen nu en vijf jaar willen we energie neutraal zijn. We willen onze energie halen uit zonne-energie en windenergie.
We willen een Social Return on Investment rate van 5% of hoger bereiken.
Als geregistreerd leerbedrijf willen we jaarlijks meerdere werkervaringsplekken aanbieden om (her)toetreders tot de arbeidsmarkt de kans geven zichzelf te ontplooien en manifesteren op de arbeidsmarkt.
DSC_2210

Assortiment & garantie OPNIEUW!

Het assortiment van OPNIEUW! bestaat uit circulaire producten; van akoestische oplossingen tot banken, van tafels tot accessoires, en van schommels tot lampen. Er is genoeg keuze om jouw ideale werkplek duurzaam in te richten. Ons circulaire meubilair is van hoge kwaliteit en daarom biedt OPNIEUW! jou een garantie van 3 tot 5 jaar. Kan je niet vinden wat je zoekt? Of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op, dan komen wij er samen uit!

Circulaire partner

OPNIEUWis een ideale circulaire partner. Met onze duurzame circulaire oplossingen zorgen we voor een stroom meubels die geproduceerd is zonder afval! We leveren de beste circulaire oplossingen met de minste impact op het milieu, de langste levensduur en maximaal waardebehoud. Dit alles met de focus op mens en maatschappij.

Ben je ook benieuwd naar ons refurbished meubilair en wat refurbished inhoudt? Bekijk dan hier de informatiepagina over refurbished producten.

Wij maken je
besparing inzichtelijk

Aan de hand van onze besparingskaart maken wij inzichtelijk wat er is bespaard met je aankoop. Op deze kaart is te zien hoeveel ruwe materialen, co2 en energie er is bespaard. Daarnaast maken wij ook inzichtelijk hoeveel werk uren er zijn gegenereerd voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit bestand is uitermate geschikt om intern te laten zien wat voor impact je onderneming heeft gemaakt.

Scroll naar boven
Zoeken