Content voor Ingelogde Gebruikers

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Een economie zonder afval is belangrijk omdat onze planeet vervuild raakt. Het milieu wordt verontreinigd en het klimaat verandert. Door grondstoffen opnieuw te gebruiken, wordt niet alleen het afvalprobleem aangepakt. Het hergebruik van grondstoffen is tevens een goede manier om de schaarste van grondstoffen op te lossen. De stijgende wereldbevolking zorgt ervoor dat de vraag naar grondstoffen blijft stijgen. De hoeveelheid beschikbare grondstoffen stijgt echter niet, dus er is een alternatief nodig voor grondstoffen. Hergebruik is de oplossing.

7karakteristieken_circulaire_economie

OPNIEUW! als circulaire onderneming

Wij vinden bijdragen aan een schonere wereld belangrijk. Voor de producten die wij ontwikkelen boren wij daarom geen nieuwe grondstoffen aan. De producten die wij zelf ontwikkelen en produceren worden gemaakt van bijvoorbeeld petflessen of oude treinonderdelen. Daarnaast verzamelen wij (kantoor)meubilair dat we vervolgens upgraden en als nieuw weer aanbieden. We verlengen de levensduur van meubels door ze opnieuw te stofferen en te repareren. Ook heb je de mogelijkheid om kantoormeubilair te huren, als je bijvoorbeeld tijdelijk kantoormeubilair nodig hebt tijdens een verhuizing. Tot slot bieden we je de optie om je kantoor in te richten met meubels waarvoor je per gebruik betaald.  

Circulaire partner

OPNIEUWis een ideale circulaire partner. Met onze duurzame circulaire oplossingen zorgen we voor een stroom meubels die geproduceerd is zonder afval! We leveren de beste circulaire oplossingen met de minste impact op het milieu, de langste levensduur en maximaal waarde-behoud. Dit alles met de focus op mens en maatschappij.

levensduur_kantoormeubilair_verlengen
Ciculaire-producten

Onze doelen

0% afval: door onze circulaire oplossingen zorgen we er op verschillende manieren voor dat afval wordt vermeden. We hergebruiken alles.
Binnen nu en vijf jaar willen we energie neutraal zijn. We willen onze energie halen uit zonne-energie en windenergie.
We willen een Social Return on Investment rate van 5% of hoger bereiken.
Als geregistreerd leerbedrijf willen we jaarlijks meerdere werkervaringsplekken aanbieden om (her)toetreders tot de arbeidsmarkt de kans geven zichzelf te ontplooien en manifesteren op de arbeidsmarkt.
Scroll naar boven
Zoeken