Content voor Ingelogde Gebruikers

Persbericht: Koningin Máxima bezoekt Vereniging Circulair Friesland

Leeuwarden, 26 juni 2024

Koningin Máxima bezoekt Vereniging Circulair Friesland

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan Fryslân. Hier liet ze zich bijpraten over de innovatieve samenwerkingen en initiatieven binnen de circulaire economie in Fryslân. De leden van Vereniging Circulair Friesland (VCF) werken keihard aan een ambitieuze transitieagenda op weg naar een circulaire economie.

Unieke aanpak en samenwerking

Tijdens haar bezoek ontmoette de Koningin diverse leden van Vereniging Circulair Friesland. Deze bestaat uit 170 leden, waaronder 100 MKB-bedrijven en alle Friese overheden en kennis- en onderwijsinstellingen. De leden van de vereniging werken samen aan de uitvoering van de circulaire transitie in de regio. De ambitie is om in 2025 één van de koplopers in Europa te zijn. De kracht van de aanpak van Circulair Friesland is dat juist op regionale schaal organisaties en sleutelpersonen elkaar kennen en willen samenwerken aan de circulaire transitie en tegelijk voor impact zorgen. De Friese aanpak is schaalbaar naar andere regio’s in Nederland en Europa.

Jelmer Algra, algemeen directeur provincie Fryslân over het bezoek: ‘We zijn enorm trots dat Koningin Maxima ons een bezoek heeft gebracht. Dit heeft zijn uitstraling op de hele Vereniging en provincie, voor nu en zeker ook in 2025. Dat wordt ons jubileumjaar waarin we laten zien dat we als Fryslân koploper zijn op het gebied van circulaire economie.’

De bezoeken

Omrin in Heerenveen: Hergebruik regionale grondstoffen, circulair inkopen en circulaire bedrijventerreinen

Koningin Máxima bezocht in Heerenveen Ecopark de Wierde van Omrin. Hier halen nascheidingsinstallaties voor huishoudelijk restafval en kunststoffen hoge recyclingspercentages en speelt Omrin een cruciale rol in het hergebruik van regionale grondstoffen in Fryslân. Zo stoken per 1 januari 2025 alle Friese overheden, via de eigen energieleverancier OVEF, op groengas dat door Omrin is geproduceerd uit afval. Ook gemeenten Súdwest-Fryslân, Smallingerland, Leeuwarden waren aanwezig bij Omrin, samen met de bedrijven Van der Wiel en OPNIEUW!, om uitleg te geven over de projecten Circulaire Bedrijventerreinen en Circulaire Inkoop Friese Overheden, in kader van de focus op hergebruik van grondstoffen in Fryslân.

Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP)

De Koningin kreeg bij het NTCP een inkijk in het verbeteren van het recyclen van kunststoffen. NTCP is gestart in de regio Fryslân en is als onafhankelijke R&D-organisatie uitgegroeid tot internationaal erkend kenniscentrum. Dit Friese testcentrum werkt nauw samen met de hele verpakkingsketen wereldwijd en richt zich op het reduceren van plastic afval. De resultaten van hun onderzoek zijn direct toepasbaar op in de praktijk, zowel nationaal als internationaal.

Nedcam: innovatie in circulaire kunststoffen

Bij Nedcam werd Koningin Máxima geïnformeerd over het circulaire transitieproces van een aansprekend maakbedrijf in de kunststofsector. Nedcam richt zich op de productie van circulaire kunststof mallen voor onder andere de jachtbouw, de windsector en de bouw. Gemeente Heerenveen was aanwezig om de belangrijke samenwerking tussen Nedcam en overheden en kennisinstellingen in Noord-Nederland toe te lichten. Tijdens de rondleiding werd de nieuwe XXL 3D-printer gedemonstreerd, die bijdraagt aan de circulaire transitie door het 3D-printen van grote mallen.

Miedema Bouwmaterialen: Circulair Bouwen

Het bezoek aan Miedema Bouwmaterialen in Leeuwarden legde de focus op de ontwikkeling van een sterk economisch circulair bouwcluster in Fryslân. Binnen het programma Fryslân Bouwt Circulair wordt samengewerkt in de hele bouwketen om circulaire bouwoplossingen te ontwikkelen en toe te passen. Het belang van biobased materialen en circulair opdrachtgeverschap werd hierbij onderstreept. Op deze locatie waren ook andere leden als provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, woningcorporatie Elkien, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Achterbosch Architecten, Jorritsma Bouw, GreenInclusive en Caparis aanwezig. Tegelijk werd met het programma SPARK the Movement de verbinding met het Friese onderwijs gemaakt omdat dit ook één van pijlers van Fryslân Bouwt Circulair is. Firda, Van Hall Larenstein en Friso Bouwgroep namen dit deel voor hun rekening.

Toekomstvisie en viering 10-jarig jubileum

Het bezoek van Koningin Máxima onderstreept de leidende rol van Fryslân in de transitie naar een circulaire economie. De regio deelt haar kennis en ervaring nationaal, en met andere Europese regio’s. In 2025 viert Vereniging Circulair Friesland haar tienjarig jubileum. Een mijlpaal waarin de successen en innovatieve oplossingen van de Friese aanpak centraal staan.

Scroll naar boven
Zoeken